Over ons

Steven en Lien

geliefden, diepzielduikers, bezielers van Woods of Wonder

 
We zijn beiden hooggevoelige en creatieve multi-potentials, die ons van kleins af aan vragen stelden bij hoe we de wereld als mensheid vormgegeven hebben. Onze intuïtie vertelde ons helder: dit kan anders en beter! Tientallen jaren zochten we naar antwoorden.

Hoe kunnen we leven vanuit zachte kracht en trouw aan onszelf, in een wereld die vaak zo luid, indringend en grensoverschrijdend aanvoelt? Waar liggen de sleutels voor een vreugdevol en vervullend leven, dienstbaar aan het grote geheel en in harmonie met al wat is?

We kijken ernaar uit de wijsheid, ervaringen en tools te delen die we op ons pad verzamelden en zelf ook dankbaar blijven inzetten om ons leven verder uit te bouwen. Heel graag tot ergens onderweg!

Steven Cnudde

stembevrijder, onderwijsvernieuwer, transformator vanuit het hart


*Steven* - 'de gekroonde, hij die zichzelf overwint'; de arend

Ik zou mijn levenstocht beschrijven als 'een hooggevoelige mens op een reis van hemel naar hel en terug naar de hemel'. Na 15 hemelse jaren met normale uitdagingen, belandde ik in mijn ouderlijke thuis in situaties die mijn persoonlijke hel werden. Uiteindelijk voerde ik mijn vake (papa) als tiener naar de psychiatrie, om hem op mijn 19e te moeten begraven. Mijn moeke (mama) kwam terecht in een ontwenningskliniek voor alcohol en zag ik wegglijden in haar pijn, tot ik haar op mijn 28ste begroef. In deze zeer uitdagende periode begon ik mijn zoektocht naar antwoorden. Ik wilde ontdekken wat me terug veerkracht kon schenken en vertrouwen in het leven. De krachtige tools die ik vond en kreeg, zet ik nu in bij coaching en trainingen.

Ons hart, onze adem en onze stem zijn drie van deze bijzonder krachtige tools die me terug veerkracht schonken. Daarnaast bepaalt ons bewustzijn ons leven.
In coaching zoek ik samen jou op elk moment naar de beste tool om jouw Zelf zoveel mogelijk te laten stralen.​

Sinds 2006 coach ik mensen en groepen via de methodieken die ik verzamelde via tal van trainingen. In 2003 startte ik met de driejarige opleiding 'Soufle et Voix' (Adem en Stem) aan de Ecole Wilfart (FR). Deze ervaring heb ik omgepoold tot mijn eigen aanpak, waarbij ik streef naar zoveel mogelijk hartkracht, zachtheid en de wetten van heilige geometrie. Andere opleidingen die ik volgde zijn Aikido (Ai-ki-do, weg van harmonie), Reiki I & II, Tachyon Holistic Wellness, Tachyon Vertical Reality, basisweekend 4-dimensionale levenskunst, meditaties en online trainingen.
Ik denk iedere dag na over hoe we de wereld mooier kunnen maken. Momenteel is mijn antwoord: 'De mooiste wereld begint bij onszelf en bij non-dualiteit'.
Na meer dan twintig jaar zoeken, vallen en opstaan en steeds opnieuw kiezen voor een wereld waar ik in geloof, vorm ik nu samen met mijn geliefde partner Lien en mijn dochter Inka een nieuw samengesteld gezin.

*Cnudde* - 'de speelse', de eekhoorn

Vernieuwing in scholen ligt me ook nauw aan het hart. Ik droom van scholen waar hoofd, hart en buik meer in balans mogen blijven, zodat adolescenten meer zelfkennis, zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen tijdens hun schoolloopbaan. Nelson Mandela's quote 'Education is the most powerful tool to change the world', past bij mijn levensopdracht. Ik was medeoprichter van muziekschool Harteklop en bouw mee aan Keerpunt Freinetscholen in Vlaanderen, waar ik nu ook deeltijds als groepsmentor met de jongeren op pad ga.

In het boekje 'Elidora ontwaakt uit haar droom', een fantasieverhaal, bundelde ik mijn ervaringsgerichte oplossingen en inzichten uit mijn leven. Daarnaast ben ik ook auteur van 'Het wonder in de dood', dat een reële terugblik op mijn levenspad biedt.


Bomen en bloemen kijken me aan.
Ik voel me uitgenodigd even zuiver en rechtop te staan,
diep geworteld in mezelf.​​

Ik verwelkom je graag in onze praktijk om samen een eind op weg te gaan.
Mijn hartslied dat ik op mijn 42e verjaardag aan de wereld schonk, kun je hier beluisteren. Het is mijn wens dat we als mens ieder ons uniek geschenk aan de wereld mogen ontdekken, leven en delen.

Lien Van Laere

verhalenvroedvrouw, diepzielduiker, taaltovenaar


*Lien* - meisjesnaam; 'lotusbloem'

Hoe kunnen we als mens onze juiste plek innemen en bijdragen aan het grotere geheel?
Hoe kunnen we zo authentiek en zuiver mogelijk ons zielepad lopen, met al onze krachten en kwetsbaarheden, onze talenten en gevoeligheden, onze schoonheid en kwetsuren?
Deze en andere vragen draag ik mee in mijn hart. Ze inspireren me ook in mijn schrijven en in mijn werk met mensen. De natuur is daarbij altijd aanwezig, als wijze gids en onuitputtelijke bron van inspiratie en verwondering.

Net zoals de lotus zich door de modder heen een weg naar het licht baant, zo zocht en vond ook ik de weg naar mezelf, mijn zielsgenoten en het leven dat bij me past.
Als hooggevoelig kind vond ik moeilijk aansluiting bij de wereld om me heen. Ik vond het leven uitermate fascinerend, maar ook vaak ingewikkeld en overprikkelend. Ik hield van reizen in mijn verbeelding, mensen observeren en me uren verliezen in een boek. In de vele verhalen die ik las, vond ik sleutels. Ik was zeven toen ik wist dat ik schrijfster zou worden en kort na mijn studies psychologie ging ik als zelfstandig schrijfster aan de slag. Ik werkte zo'n tien jaar als redacteur, interviewer en copywriter. Daarnaast investeerde ik vele jaren intensief in persoonlijk groeiwerk en had ik het voorrecht me breed te mogen ontwikkelen in het contact met tochtgenoten, wijze vrouwen, gidsen en mentoren.

In 2015 trok ik naar Engeland om er aan de International School of Storytelling de toenmalige opleiding 'Healing Words' te volgen. Op de slotavond van het traject - mijn 35ste verjaardag - vertelde ik voor een publiek van lokale toehoorders een verhaal over een visje dat de diepte in duikt en daar een wonderlijke ontmoeting beleeft. Het bleek mijn eigen medicijnverhaal dat zich eerder die dag via een innerlijk beeld aangeboden had. Een diep persoonlijk en tegelijk universeel verhaal. Het ontvangen, uitschrijven en delen ervan was diep helend en transformerend. Nog voor ik de terugreis naar huis aanvatte, stuurde ik een heldere intentie de wereld in: ik zou mijn woning in Gent verlaten en me openstellen voor een plek in het groen. De bossen en de stilte fluisterden mijn naam. Ik luisterde.​

* Van Laere * - 'laar', open plek in het bos​

Enkele weken later diende zich een woonplek aan in de Vlaamse Ardennen die wonderwel bij me paste. Niet veel later ontmoette ik Steven, en werden we geliefden en levenspartners. Ook hij en zijn dochter verloren hun hart aan deze stille oase in het groen. Dat we hier nu samen mogen wonen en werken, aan de rand van een bos, ervaar ik iedere dag als een geschenk. Geworteld in de zuiverheid van de natuur, bloeit de lotus in mij verder open.

'Laat me dwalen door de bossen
en luisteren naar verhalen die dansen in de wind.
Laat me woorden weven tot zachte dekens
en de wereld aanschouwen - opnieuw en opnieuw -
met de zuivere ogen van een kind.'

Authentieke zelfexpressie en de helende en transformerende kracht van verhalen vormen de rode draad in zowel mijn schrijfwerk, als in mijn begeleidend werk met mensen, individueel en in groep.
Via mijn werk wil ik bijdragen aan wat Charles Eisenstein 'the more beautiful world our hearts knows is possible' noemt.
Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten en te ontdekken welke parels in die ontmoeting naar de oppervlakte willen komen.

'We're all just walking each other home.'

- Ram Dass

The Wonderletters - Let's stay connected!

Nu en dan sturen we een brief-vol-liefde de wereld in. Daarin delen we niet alleen nieuws uit ons Wonderwoud, maar ook inspiratie, tips en verhalen waar we zelf blij van worden en die we graag met je delen. Ook gratis onze Wonderletters ontvangen? Join the club!

(We springen zorgvuldig om met je gegevens en gaan je nooit overstelpen met mails. Beloofd.)