Wonderwijs

Platform voor hartsgedragen educatie
Het wonder zien in elk kind en het holistisch begeleiden naar eigen wijsheid,
met focus op waarden, talenten en verbondenheid

 
Ja, dit wil ik!

 

Het is tijd.
Tijd voor bezielde educatie.
Tijd om radicaal te durven kiezen voor een nieuw verhaal,
waarin ieder kind gezien wordt als een geschenk
en leren een vreugdevol avontuur is.


Een kind wordt vol onschuld geboren, met een grote openheid naar het leven en alles om zich heen. Gaandeweg, door conditioneringen en belemmerende invloeden in onze persoonlijke levens en in school- en werkomgevingen, zien we dat bij veel mensen de openheid en innerlijke kracht verminderen. De bestaande educatie-wereld kraakt. Onze kinderen en jongeren geven signalen: zovelen lopen in het huidige systeem vast. En ook onze lesgevers geven signalen: uitval- en burn-out cijfers swingen de pan uit.
Wij geloven én hebben ervaren dat er een andere vorm van educatie mogelijk is. Een vorm waarin het leven en de levenskracht in elk kind, in ieder mens, zoveel mogelijk gezien, ondersteund en aangemoedigd wordt.

 • Wil je ook mee bouwen aan een educatieomgeving waarin ieder kind geëerd wordt in zijn essentie, en gezien wordt als een uniek en wonderlijk geschenk van het leven?
 • Vind je ook dat we jongeren vooral te voeden en ondersteunen hebben, om hun eigen kracht, potentieel en wijsheid te ontwikkelen en hun innerlijk kompas te vinden?
 • Voel je ook de nood aan een totaal andere vorm van educatie, die inzet op liefde en (zelf)vertrouwen, waarden en talenten, natuurverbinding, veerkracht en verbondenheid?
 • Geloof jij ook in een educatievorm waarin zowel kinderen, jongeren als hun leerbegeleiders vrij van dwang, en op een evenwaardige, hartsverbonden en vreugdevolle manier samen op weg zijn?
 • Ben jij ook nieuwsgierig naar hoe we de digitale mogelijkheden van deze tijd op een gezonde, zinvolle manier kunnen inzetten, zonder ons mens-zijn en de rijkdom van het echte leven te vergeten?  

Zoek je inspiratie, expertise en een schatkist aan tools om out-of-the-box mee aan de slag te gaan? 
Wil jij met meer vrijheid en flow en vanuit een dieper bewustzijn kinderen en jongeren begeleiden, en daarbij samen de rijkdom en het avontuur beleven waarvoor we allen geboren zijn? Dan is dit platform voor jou.


Welkom op Wonderwijs!

 

"Want de geest is niet een vat om te vullen, maar hout dat moet worden ontstoken, tot een vonk die wil leren en een vurig verlangen naar waarheid."

- Plutarchus

 

Waarom dit platform?

Steven Cnudde: "Van bij de aanvang van mijn studies wist ik: ik ga het onderwijs in, om jongeren alles te schenken wat ik zelf nooit gekregen heb en nodig had om uit te groeien tot een sterke volwassene. Een volwassene die veerkrachtig en met zelfvertrouwen door de wereld beweegt, vol goesting in het leven en met geloof in de toekomst. Als negentienjarige had ik bij enkele stevige mokerslagen van het leven de vergankelijkheid en betrekkelijke waarde van mijn 'goede punten' ervaren. Ik zat met grote vragen, waarop ik geen oplossing of antwoord had.

Hoe ga ik om met pijn en verdriet?
Hoe vind ik de zin van mijn leven?
Hoe kan ik innerlijke kracht opbouwen?
Hoe kan ik terug rustig de slaap vatten 's avonds?
Wat is de essentie van mijn en ons bestaan?
Hoe kan ik van betekenis zijn voor mijn geliefden?
Hoe creëren we meer verbondenheid met elkaar?
Hoe kunnen we echt gelukkig zijn als mens?
En ook: waar zijn de 'wise elders' die hun kennis en wijsheid met ons, jongeren, willen delen en ons waarachtig kunnen gidsen op ons pad?

Leraar worden voelde als een roeping.
Ik wist: d
it is wat ik met mijn leven ga doen. Dit pad zal me vervulling brengen.

De eerste jaren als leraar had ik mijn handen vol aan het me inwerken in mijn job en het vaste voet aan de grond krijgen in de school. Na enkele jaren voelde ik echter tijdens mijn lessen de desinteresse, apathie en nood aan andere input groeien bij de jongeren. De meeste leerlingen deden weliswaar wat verwacht werd, maar hun motivatie leek vaak vooral te komen vanuit angst voor slechte punten. Een diepe drive van binnenuit en échte interesse waren vaak afwezig. Dat raakte me tot in mijn kern, want elk uur dat ik deze jongeren les gaf, was een uur van hun leven dat nooit meer zou terugkeren!


Ik voelde tot diep in mijn botten dat dit niet was waar leren om draaide.
Ik wilde jongeren een holistische omgeving bieden waarin ze konden groeien en bouwen aan zichzelf,
en waarin het avontuur van samen op weg zijn centraal kon staan.

De realiteit voelde daarentegen eerder aan als 'We zitten de rit uit en kijken uit naar de avond, het weekend, de volgende vakantie'. Misschien herken je dit als lezer ook wel uit je eigen schooltijd en/of of bij de kinderen en jongeren die jou vandaag omringen.

Het woord 'educatie' komt van het Griekse 'educare' en betekent letterlijk: naar buiten leiden wat binnenin verborgen ligt. Dàt was mijn streven. De jongeren vroegen me steeds vaker om ook eens andere leerstof aan te bieden, naast de verplichte leerstof.  Wat ik niet kon aanbieden binnen de lessen, begon ik te delen in de pauzes: krijgskunst, filosofische gesprekken, een picknick in het park, een bezinningsmoment. Deze momenten voelden rijk en als een essentieel onderdeel van educatie: het échte samen onderweg zijn, op alle lagen van ons mens-zijn. Hier ervaarden we de magie van verbondenheid en van het samen onderzoeken en ontdekken van het leven. Het waren magische momenten, die steeds vertrokken vanuit de interessegebieden van de jongeren. Er golfde een natuurlijke flow door de groep, die iedereen optilde naar een ander niveau. Hier leefde ik voor, en de jongeren duidelijk ook!

Omdat ik die flow en intrinsieke motivatie toen al als essentiële bouwstenen van educatie ervaren had, en omdat ik geloofde dat ze meer de norm dan de uitzondering zouden moeten zijn, ben ik nooit gestopt met zoeken naar hoe we een dergelijke leeromgeving mogelijk kunnen maken. De TED-talk van Sir Ken Robinson 'Do schools kill creativity?' wakkerde mijn vuur enkel aan. Ook de ontdekking van Sudbury scholen verrijkte en verdiepte mijn zoektocht naar antwoorden. Getuigenissen van kinderen en jongeren die kozen voor thuisonderwijs en andere leervormen brachten wéér andere perspectieven. Hoe meer educatievormen ik ontdekte, hoe meer ik het bestaande, klassieke systeem in vraag ging stellen, en hoe meer ik erop gebrand was een alternatief te creëren.

In de voorbije 25 jaar gaf ik les in zowat elke educatie-setting én stond ik mee aan de wieg van heel wat radicaal vernieuwende leerinitiatieven, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd.

Het waren jaren van zoeken en vinden, vallen en opstaan, en uitpuren van wat de essentie van educatie kan zijn. De essentie van mijn ervaring en visie bundelde ik in dit traject - Wonderwijs. Hierbij word ik praktisch en inhoudelijk ondersteund door mijn levenspartner en geliefde, Lien. Haar opleiding tot klinisch ontwikkelingpsychologe, haar talent voor deep listening en haar jarenlange professionele achtergrond als waarderend-onderzoekend interviewster vormden een dankbare aanvulling op mijn expertise. Dit leerplatform is een levensdroom die in vervulling gaat. Ik wens van harte dat dit platform je diepgaand mag inspireren en verrijken op jouw pad."

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Herken je ook de realiteit dat veel kinderen en jongeren leermoe zijn, en een groot deel van hun lespakket als een noodzakelijk kwaad en als tijdverlies ervaren?
Merk je ook de frustratie bij jongeren, omdat ze niet aangesproken worden op het ontwikkelen van hun echte interesses en inherente wijsheid?
Voel je ook dat de grote focus op kennisoverdracht en op opgelegde eindtermen de flow, de leervreugde en het ware potentieel in zowel jongeren als hun leerbegeleiders beknot? 

Dan is Wonderwijs voor jou!

Dit leerplatform is gecreëerd voor iedereen die de roep voelt naar een andere, meer holistische vorm van educatie: een leeromgeving vrij van dwang, waarin het welbevinden en het ontwikkelen van het potentieel van het kind centraal staan. Het is onze wens dat we je via Wonderwijs mogen inspireren en ondersteunen op het pad dat jij te gaan hebt als:

- leraar of lerares
- ouder
- (thuisonderwijs)begeleider
- coach / mentor
- professional in de educatiewereld
- mede-schrijver aan een nieuw verhaal rond educatie

Wat je mag verwachten


Dit leerplatform draait om 3 centrale vragen:
 

 1. Hoe kunnen we educatie zoveel mogelijk ten dienste stellen van het leven? Hoe kunnen we het geschenk eren dat elk kind is, zodat het potentieel dat zich wil openbaren, zich optimaal kan ontwikkelen?

 2. Welke mindset is nodig om holistische en hartsgedragen leeromgevingen mogelijk te maken? Met welke bril hebben we naar kinderen en naar leerprocessen te kijken? Welke werkvormen zijn écht dienend of ondersteunend, en waarom?

 3. Hoe kunnen we duurzame leeromgevingen creëren waarin niet alleen kinderen en jongeren, maar ook begeleiders van leerprocessen zoveel mogelijk flow, verbondenheid en vervulling ervaren? 

WONDERWIJS duikt diep in het hart van educatie. Dit leerplatform biedt jou:

 • Inspiratie, expertise en een schatkist vol tools uit meer dan 25 jaar ervaring en vorming in educatievernieuwing (in secundaire scholen, een lagere school, secundaire Steiner- en Freinetschool, Sudbury scholen en een privé bijlesbureau)
 • Bewustzijn rond en een breed inzicht in de eigenheid en noden van de kinderen en jongeren van vandaag en morgen, en in de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan
 • Beproefde werkvormen en oplossingen, als tegengewicht voor hedendaagse problemen bij zowel kinderen, jongeren als leerbegeleiders (bijv. demotivatie, leermoeheid, pesten, burn-out, schooluitval, depressie, zelfmoord, enz...)

Het materiaal wordt aangeboden via:

 • Een rijk en helder vormgegeven leerplatform dat bestaat uit een 30-tal diepte-interviews in videoformaat
 • Uitgebreid aanvullend tekstmateriaal
 • Een downloadbare syllabus met tal van praktisch toepasbare handleidingen
 • Een reflectiecursus om de inhoud te integreren en nieuwe inzichten in jezelf te helpen ontwaken en te verdiepen
 • Tal van anekdotes, praktische voorbeelden en toepassingen uit de praktijk (inspirerende verhalen uit vernieuwende lagere en middelbare leeromgevingen, zowel uit de gesubsidieerde educatiewereld als uit vernieuwende privé-initiatieven)
 • Waardevolle opvolg-calls in groep rond aanvullende thema's en FAQ, met de mogelijkheid om ook vragen te stellen over je eigen  initiatief!
 

"There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination and finish with education. The whole of life, from the moment we are born to the moment we die, is a process of learning."

- J. Krishnamurti

 

De modules in deze cursus

Wonderwijs is opgebouwd uit zeven uitgebreide thematische modules, die elk uit meerdere onderdelen bestaan (met bijhorende filmpjes, tekstbestanden, bijlages,...).
Een voorproefje van de leeromgeving:

 

Een voorproefje van de video-interviews

Een korte compilatie met video-fragmenten uit de verschillende leermodules:

 
 

"Education is the most powerful tool which you can use to change the world."

- Nelson Mandela

 

Wonderwijs

289 euro

(incl. btw)

 • Online leer- en inspiratieplatform met meer dan 13u interviews, verdeeld over 7 hoofdmodules
 • Bij elke video hoort gestructureerd tekstmateriaal + (waar een meerwaarde) bijlages met downloadbare templates en schematische overzichten, ter verdieping en aanvulling
 • Een downloadbare 'Wonderwijs' syllabus met tal van praktisch toepasbare handleidingen
 • Een reflectiebundel om het traject verder te integreren
 • Regelmatig interactieve opvolg-calls waarin we we dieper op thema's en FAQ ingaan, en waarin ruimte is om vragen te stellen over je eigen initiatief
 • Onbeperkte toegang tot het platform
 
Ja, dit wil ik!