Lezingen Wonderwijs

25 jaar holistische expertise ten dienste van jou(w kind)

Voor iedereen die voelt dat het tijd is voor een nieuw verhaal in educatie

Onze kinderen, jongeren en lesgevers geven signalen: het huidige educatiesysteem kraakt. We hebben nood aan een ander verhaal. Een bezield verhaal waarin ieder kind in zijn essentie gezien en geëerd wordt en waarin we van educatie een wonderlijk en voedend avontuur maken voor alle betrokkenen.

Benieuwd naar hoe dit verhaal eruit zou kunnen zien en wat de essentiële bouwstenen zijn voor de educatie van vandaag en morgen? Dan verwelkomen we je heel graag op een van onze lezingen!
 

We bieden twee thema's aan:

1. Algemene lezing Wonderwijs

Steven Cnudde: 'Als ervaringsdeskundig pionier in educatievernieuwing richtte ik samen met mijn levenspartner Lien Van Laere het platform Wonderwijs op. Samen bundelden we meer dan 25 jaar ervaring, inzichten en expertise uit het veld tot een compact geheel. Ik neem je in deze interactieve lezing graag mee op een reis langsheen de volgende thema’s:

- Hoe kunnen we anders kijken naar kinderen en hun leerproces?

- Waarom is het zo belangrijk om los te komen van leren onder dwang?

- Hoe kunnen we holistische leeromgevingen creëren?

- Wat is onzichtbaar leren en waarom zou je er op inzetten?

- In hoeverre zijn diploma's en eindtermen nog zinvol in deze snel veranderende maatschappij?

- Wat is de rol van volwassenen in dit verhaal?

2. Specifiek thema: de creator in het kind - droomkracht/daadkracht

- Hoe kunnen we de creator in elk kind aanmoedigen en ondersteunen in zijn/haar avontuur?

- Hoe zetten we in op droom- en daadkracht, en hoe leren we kinderen deze facetten ontwikkelen, integreren en levend houden in hun systeem?

- Wat is het verband met onzichtbaar leren en de kracht van spel?

Ik werkte en werk gepassioneerd aan vernieuwing binnen het educatiesysteem én stond mee aan de wieg van heel wat sterk vernieuwende leerinitiatieven, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. In deze lezing inspireer ik je graag met anekdotes vanuit mijn jarenlange ervaring in het veld en zet ik je aan het denken met introspectievragen."

Na elke lezing is een interactief luik voorzien, met ruimte voor vragen.

Organiseer je ook graag een lezing in jouw regio?


Neem contact met ons op via [email protected]. We kijken ernaar uit van jou te horen.