Pijn kan jouw harmonie breken, je stem kan de harmonie terug herstellen

Jan 29, 2022

door Steven

Wie in mijn praktijk komt voor stembevrijding, heeft vaak issues met zijn of haar stem. Ik krijg bijvoorbeeld mensen over de vloer die uitspraken doen als:

  • "Ik durf mijn mening niet met mensen delen, want ik ben bang voor conflict."
  • "Ik wil mijn plek durven innemen in een groep en meer opkomen voor mijn eigen noden."
  • "Ik wil een oplossing voor het tekort aan energie dat ik ervaar."
  • "Ik krijg vaak pijn aan mijn stem/keel als ik lang spreek."
  • "Ik ben het beu zo verlegen en bang te zijn, ik wil léven."

Iedereen heeft een grote stem, maar pijn kan haar breken.

Mijn conclusie tijdens mijn opleiding (en na meer dan vijftien jaar praktijkbegeleiding) was en is: iedereen heeft in potentie een grote stem. Die stem effectief kunnen laten klinken heeft alles te maken met de overgave aan je stem en het mysterie dat ze in zich draagt, in combinatie met het ontwikkelen van een soepel en getraind stemapparaat. Ook een fietser ontwikkelt de juiste spieren vooraleer hij honderden kilometers door een landschap scheert. En daar komt pijn vaak stokken in de wielen steken. Als pijn ervaren werd, maar niet doorleefd, breekt iets in de stem. Dan verliest ze een deel van de harmonie die van nature in elke stem aanwezig is. Want je stem wil dansen met je gevoel en als je gevoel bevroren werd, verlies je ook een deel van je stem.

Zo mocht ik het zelf ervaren: als kind zong ik elke dag een liedje van het moment of in symbiose met de platendraaier. Ik voelde vreugde en harmonie wanneer ik zong. Zingen deed deugd, gaf me energie en gaf me het gevoel 'het leven feest in mij'.
Na de mokerslagen in mijn tienertijd was dat allemaal verdwenen. Ik zong niet vaak meer en genoot ook niet meer van mijn stem. Ik was stil geworden en als het ware 'in elkaar geklapt'. Als een blaasbalg die was leeggelopen en waarvan het vermogen opeens nog maar 20 procent van zijn volume was.
Ik werd steeds introverter. Ik werd de denker, de wereldverbeteraar, de controlefreak, de stille medemens die weinig ademde en wiens stem nog weinig geluid maakte. Wanneer ik mijn stem als leerkracht uren moest gebruiken, ging ik huiswaarts met een vermoeide keel. Tijdens vakanties kreeg ik vaak een angina of keelontsteking, want toen mocht de boog even ontspannen.

Je stem laten klinken is je plek innemen. Zingen bevrijdt!

Dat alles veranderde tijdens de eerste adem-stemsessies die ik zelf volgde. Mijn blik op de werkelijkheid draaide 180 graden. Van bij de eerste sessie explodeerde er iets in mij, waardoor ik niet langer 'de verlegen introvert' was. Een vriend die dezelfde sessie bijwoonde, gaf later toe dat hij buiten gelopen zou zijn, indien hij me niet had gekend; zo'n wild beest had zich in me ontketend. Het was een ontlading van jarenlange verbeten pijn en een geïmplodeerde manier van leven, die eindelijk bevrijding vond en haar bestaansrecht opeiste. Zingen bevrijdt! Een kracht in me claimde haar bestaansrecht terug op.

Naakt staan in de wind

'Chanter, c'est oser être' zei mijn toenmalig adem- en stemdocent Wilfart vaak. Ik kan die zin enkel beamen. Met je authentieke stem zingen is naakt staan in de wind en jezelf tonen aan de wereld, op een manier waarop dat maar zelden gebeurt. De kracht van een groep is daarbij onvervangbaar. Het is zo krachtig wanneer anderen getuigen zijn van het bestaansrecht in jou dat zijn plek terug claimt. Je tochtgenoten vertegenwoordigen op dat moment een stukje micro-buitenwereld waaraan je jezelf toont, waardoor je relatie met de macro-buitenwereld voor altijd verandert. Gehoord worden in je authentieke stem herstelt zowel harmonie in jezelf, als harmonie in je verbinding met de wereld en het leven.

Ongecensureerd, onverbloemd, onverwachts, zoals het leven.

Als je de harmonie in jouw stem terug uitnodigt om haar rijkdom te delen, dan zal ze haar kracht en potentieel openbaren. Ongecensureerd, onverbloemd, onverwachts. Dat ervaren mensen ook telkens opnieuw tijdens individuele sessies en groepstrajecten. De ene keer explodeert iemand in pure kracht, een andere keer stromen de tranen langs de wangen bij het herwinnen van een stukje harmonie. Nog een andere keer begint iemand te schaterlachen van pure ontlading; of openbaart zich de impact van een eenvoudige zin als 'Het is oké'. De helende kracht van de juiste woorden die zich laten horen in dat ene moment, omdat het hart precies deze zin te zingen had...

De laatste jaren vertrek ik zoveel mogelijk vanuit de wijsheid van het hart van de cliënt, verbonden met de klankkracht van de stem. Die verbinding van hart en stem biedt ongekende mogelijkheden. In één sessie gebeurt vaak al een quantumsprong, die een impact heeft op iemands hele zijn en handelen in de toekomst.

Er wordt niet voor niets gezegd: het universum is geboren uit klank. Wie met zijn stem aan de slag gaat, gaat een avontuurlijke dans aan met universele krachten.

Ik wens je het (her)vinden van jouw authentieke stem en het mysterie dat ze in zich draagt.

Voel je welkom om samen op ontdekkingsreis te gaan. Misschien tot op het volgende groepstraject van The Heart of your Voice?

Van harte,

Steven