Innerlijk leiderschap

educatie hartkracht Oct 23, 2023

Innerlijk leiderschap, is dat niet de rode draad in de natuur?
Ik zag mijn kat ooit jongen werpen, zonder begeleiding, zonder diploma, en met zoveel overgave, zelfvertrouwen en zorg. Nadien was alles piekfijn opgeruimd en lagen vier welpjes dicht tegen haar aan. Wonderbaarlijk! Welk dier heeft een diploma? Welke fruitboom moest eerst naar school vooraleer die vruchten kon/mocht voortbrengen? Bepalen wij de seizoenen, of geven de seizoenen ritme aan ons bestaan?

Voor mij is het helder: ware educatie dient de innerlijke leider in elk kind en elke volwassene te eren en te helpen ont-wikkelen. Met respect voor het tempo en de mogelijkheden van deze innerlijke kracht. Want zo werkt de natuur die onuitputtelijk is en voor alles een oplossing vindt.

Hoe kunnen we een leeromgeving creëren waar we hierop inzetten? Hoe kunnen we educatie vorm geven zodat elk kind tot zijn of haar potentieel komt en vooral: zo gelukkig mogelijk kan zijn en zich gedragen kan voelen en verbonden met iedereen en alles om zich heen? Want zoals Célestin Freinet zelf zei: de maatschappij van morgen begint in de scholen van vandaag. Zolang we ons model niet herdenken en anders invullen, zullen we de problemen van vandaag blijven herhalen. En dat hoeft niet meer! We kunnen een andere mindset kiezen, een ander paradigma vorm geven. En verwonderd staan van wat er dan mogelijk wordt, zoals ik met eigen ogen zoveel wonderen heb zien gebeuren door anders te durven denken.

Meer dan 20 jaar ervaring, pionieren, onderzoek, studie en persoonlijke ontwikkeling, leidden tot ons online platform 'Wonderwijs'. Wil je deel zijn van de Wonderwijze community en geïnspireerd en gevoed worden om mee jouw steentje te verleggen in de rivier? Welkom.