Lente, liefde, licht!

Apr 06, 2023

door Steven & Lien

Een ode. Een ode aan de lente, de liefde en het licht. Want na een lange winter, waarin we ons diep in de stilte van onze thuiscocon terugtrokken, laat zich sinds enkele dagen zachtjes een nieuwe beweging voelen: die van binnen naar buiten, van donker naar licht.

Eerder deze week waren we getuige van een vleermuisje dat, na een stevige winterslaap tussen twee planken van onze tuindeur, weer ontwaakte. Het trappelde een tijdlang met z'n pootjes in de lucht, strekte zich uit, rolde zich op z'n buik en bleef enkele uren heel stil zitten om te wennen aan het licht. Bij het vallen van de avond vloog het de wereld in. Een fascinerend schouwspel.
De vleermuis staat symbool voor dood en wedergeboorte. Een energie waarmee we ons in deze periode sterk verbonden voelen. We lieten de voorbije maanden allebei heel wat los. In de ruimte die daardoor vrijkwam, mochten we dankbaar heel wat nieuws verwelkomen. We kijken ernaar uit het met jullie te delen.

De lente-energie onthult enkele van de vele mysteries van hoe liefde werkzaam is. Het is een energie die gekenmerkt wordt door groei, creativiteit en innerlijk leiderschap aspecten waar we als mens en als ondernemer dagelijks in uitgedaagd worden. Aspecten die een gevoel van vrijheid in zich dragen, een kwaliteit die voor ons allebei belangrijk is.

De dood als initiatie voor het leven

Ieder jaar krijgen we de kans om ook innerlijk een nieuwe lente te kiezen, als vervolg op de voorbije winter, waar inkeer en nieuwe inzichten centraal stonden. Soms ervaren we de kracht van de winter als mens ook op andere momenten, zoals bij het afscheid nemen van een geliefde. Zulke momenten dragen vaak een diepgaande initiatie in zich, als we ons daarvoor openstellen. Wij hebben beiden het gevoel dat datgene waar de vleermuis symbool voor staat een van de rode draden was in de de eerste decennia van ons leven. We werden meermaals geïnitieerd via afscheid en de dood, wat ons mee gevormd heeft tot wie we tot nu toe geworden zijn. Het daagde ons uit om telkens weer op te staan, in liefde.

Steven: "Ik herinner het me als de dag van gisteren, dat heldere inzicht dat als een bliksemschicht door mijn tienerbewustzijn flitste toen mijn vake net gestorven was.

'Het enige wat blijft bestaan, is liefde.'

In dit grote afscheid toonde het winteraspect van liefde zich op een dieper niveau: helderheid en essentie brengen, laten afronden wat afgerond dient te worden, de flitsende kracht van het zwaard in volle eerbied voor het leven. In die flits zag ik dat veel van wat ik leren zien had als waardevol, eigenlijk zeer relatief en vergankelijk was. Tegelijk zag ik ook dat alle momenten waarin liefde de drijfveer was, voor eeuwig bleven bestaan en nog steeds bronnen van kracht en liefde waren in mijn leven."

Niets dan liefde

Ook Lien nam al meermaals afscheid van dierbare geliefden en ondervond aan den lijve de cyclus van een stukje mee sterven en terug geboren worden, met alles wat daarbij komt kijken.
Na vele jaren van heling, bewustzijnsgroei en samen in liefde op weg zijn, merken we dat de doorleefde rouw ons haar kostbare schatten toont, en we het leven lichter, vrijer en op een diepere laag kunnen belichamen en omhelzen. De essentie is zo glashelder geworden. Zo eenvoudig ook. Liefde is de enige kracht die er werkelijk toe doet.

Zoals dichter en mysticus Rumi het zo mooi zei:

"Jouw taak bestaat niet uit het zoeken naar liefde,
maar uit het wegnemen van alle obstakels in jezelf, die je ertegen hebt opgebouwd."
 

Dat, in alle eenvoud, is de essentie van ons werk. In alles wat we doen, zal het woord liefde dan ook steeds meer genoemd worden. De liefde in al haar dimensies is immers dé stuwende kracht doorheen wat we zijn en delen. Bewust een stap opzij zetten en in diepe overgave gaan, zodat de liefde haar werk kan doen, is een beweging die zich al enkele jaren voelbaar voltrekt in ons werk en leven. Ons aanbod gaat steeds meer voorbij aan vorm, techniek en ratio. In dat loslaten en in die grote overgave onthulde zich een kostbaar geschenk. Het geschenk van meer eenvoud en flow, meer vreugde en verbinding, meer lichtheid en speelsheid, meer balans tussen de wijze en het kind.

We kijken ernaar uit om vanuit deze energie als tochtgenoten met jullie op pad te gaan en ons werk verder met jullie te delen. Via de volgende live tweedaagse The Heart of your Voice bijvoorbeeld, op 10 en 11 juni in de buurt van Ronse. Of online via de masterclass Schrijf je manifest.
Ook van harte welkom om te proeven van de luisterverhalen-vol-liefde in onze Verhalenoase (met als nieuwkomer 'De Zeven Geschenken'!), en van Wonderwijs, ons gloednieuwe platform voor hartsgedragen educatie.

Met een glimlach vol lente, liefde en licht,

Lien & Steven